Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Събития

Събития

Обучение по управление на проекти

Обучението се проведе на 20-21 ноември 2019 г. в с. Старозагорски бани. Темите на обучението обхващат: проектен цикъл и управление на проекти; определяне и анализ на заинтересованите страни; планиране на дейностите на проекта и график на изпълнението, анализ и управление на риска, планиране на проектните ресурси, допустимост на разходите, подготовка на бюджет на проекта.

Обучение по мониторинг и оценка

Обучението се проведе на 19-20 ноември 2019 г. в с. Старозагорски бани. Темите на обучението обхващат: същност на мониторинга – теоретични и практични аспекти; мониторинг на качеството на атмосферния въздух; мониторинг с дрон и термовизионна камера – презентация и демонстрация.

Обучение по социологически проучвания

Обучението се проведе на 16-17 октомври 2019 г. в с. Арбанаси, община Велико Търново. Темите на обучението обхващат видове социологически проучвания, подготовка на инструментариум за провеждане на социологическите проучвания и контрол на резултатите, резултати от проведените социологически проучвания на населението в градовете бенефициенти по ИП „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” и тяхното интерпретиране.

Обучение по работа в екип

Обучението се проведе на 15-16 октомври 2019 г. в с. Арбанаси, община Велико Търново. Темите на обучението обхващат: същност на комуникациите, ефективни комуникации, видове екипи и роли, жизнен цикъл на екипа, характеристики на добре функциониращите екипи, ефективни методи за работа в екип, метод за работа „мозъчна атака“, управление на конфликти в екипа.

Обучение по енергийна ефективност

Обучението се проведе на 29-30 май 2019 г. в гр. София, в офиса на Експертния център, ул. „Искър“ № 98. Темите на обучението обхващат: нормативна рамка, регулираща енергийната ефективност на жилищата; възможности за финансиране на мерките по енергийна ефективност в общините; енергийна ефективност на домакинствата – решения и технологии; представяне и дискусия за добри общински практики по енергиен мениджмънт в общините; обсъждане на възможностите за включване в схемата за подмяна на отоплителните уредите на дърва и въглища на критерии, свързани с енергийната ефективност.

Обучение по моделиране и инвентаризация на емисии

Обучението се проведе на 8 май 2019 г. в гр. София, в офиса на Експертния център, ул. „Искър“ № 98. В обучението бяха включени следните теми: видове моделиране на качеството на атмосферния въздух, представяне на дисперсионен модел AERMOD, инвентаризация на емисиите на замърсители – осигуряване на първични данни за дисперсионно моделиране и обработка на набраните данни, демонстрационна интерактивна сесия.

Обучение по оценка на програмите за качество на атмосферния въздух

Обучението се проведе на 7 май 2019 г. в гр. София, в офиса на Експертния център, ул. „Искър“ № 98. Темите на обучението обхващат: нормативна рамка на програмите за КАВ, съдържание на програмите на КАВ, методология на разработване на Програмите за КАВ.

Обучение по връзки с обществеността – изпълнение на комуникационните дейности в рамките на Интегрирания проект

Обучението се проведе на 18-19 април 2019 г. в гр. София, в офиса на Експертния център, ул. „Искър“ № 98. Темите на обучението обхващат: комуникационна стратегия, целеви групи, принципи и подходи на комуникацията в проекта, послания и канали за комуникация, план за действие, комуникация между информационните центрове и експертния център, план за действие на всеки информационен център с календарен график.

Обучение по управление и отчитане на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

На 14-и и 15-и март 2019 г. се проведе обучение по управление и отчитане на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. На обучението присъстваха експерти от екипите за управление и изпълнение на Проекта на всички общини – бенефициенти. Обучението се проведе в гр. София, в сградата на Столична община.

Целта на обучението беше да се представят и изяснят административни и финансови правила и процедури, свързани с изпълнението на Проекта. Темите, включени в обучението, обхванаха: отчитане на разходи, в т.ч. за персонал, за командировки, за оборудване, външни услуги, консумативи и други преки разходи, отчитане на непреките разходи, съхранение и архивиране на проектни документи, техническо отчитане, усилия за поддържане на нисък въглероден отпечатък, зелени обществени поръчки, FTP сървър.

Последни новини

Община Монтана удължава срока за кандидатстване до 28.02.2022 г.

Срокът за третия прием на документи за кандидатстване по Основната фаза за преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на гр. Монтана в рамките на Интегрир...

Прочети още

Класиране на одобрените кандидати от основната фаза на проекта в Община Стара Загора

Община Стара Загора публикува класиране на одобрените кандидати, подали формуляри за кандидатстване за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови уреди на газ...

Прочети още

От 15 ноември гражданите на Община Русе отново могат да кандидатстват за подмяна на отоплителните уреди

От 15 ноември т.г. до 31 януари 2022 г. русенци могат да кандидатстват за втория етап от Основната фаза на Интегриран проект "Българските общини работят заедно за под...

Прочети още