Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

facebook thumb

Приключи монтажа на две еднотипни стационарни станции за контрол на качеството на атмосферния въздух в град Монтана

Приключи монтажа и започна настройка и тестване на 2 броя автоматични станции за едновременно измерване на фини прахови частици - ФПЧ10 и ФПЧ2,5, и метеорологични параметри за наблюдение на качеството на атмосферния  въздух с предаване на данни в реално време на територията на гр. Монтана. 
Едната станция е позиционирана в двора на Природо-математическата профилирана гимназия и Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици, а другата до Първо основно училище.
С монтажа им се увеличава броя на пунктовете за мониторинг на ФПЧ на територията на града, което ще осигури верифицирана информация за чистотата на атмосферния въздух и влиянието на  различните източници в т.ч. дела на битовия сектор (битовото отопление) върху качеството на въздуха. Данните от измерванията ще осигуряват още надеждна информация за анализ и оценка на мощността и влиянието на източниците на вредни емисии, в т.ч. от битовото отопление  върху чистотата на въздуха, оценка на адекватността на мерките, прилагани от общината за намаляване на замърсяването, за определяне и прилагане на адекватни и ефективни коригиращи действия. 
Същите са с възможност за присъединяване към Националната система за  мониторинг на околната среда – атмосферен въздух. 
Станциите са закупени в рамките на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз.


Последни новини

Подменят се отоплителните уреди на одобрените домакинства в Община Русе

Подменят се отоплителните уреди на одобрените домакинства в Община Русе по Интегрирания проект по Програма LIFE – „Българските общини работят заедно за подобряване ...

Прочети още

Монтират новите отоплителни уреди в Община Велико Търново

Започнаха доставките и монтажът на новите отоплителни уреди за 58 домакинства във Велико Търново, класирани в пилотната фаза на Интегрирания проект „Българските общини ра...

Прочети още

Приключи монтажа на две еднотипни стационарни станции за контрол на качеството на атмосферния въздух в град Монтана

Приключи монтажа и започна настройка и тестване на 2 броя автоматични станции за едновременно измерване на фини прахови частици - ФПЧ10 и ФПЧ2,5, и метеорологични параметри за ...

Прочети още