Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

facebook thumb

Приключи монтажа на две еднотипни стационарни станции за контрол на качеството на атмосферния въздух в град Монтана

Приключи монтажа и започна настройка и тестване на 2 броя автоматични станции за едновременно измерване на фини прахови частици - ФПЧ10 и ФПЧ2,5, и метеорологични параметри за наблюдение на качеството на атмосферния  въздух с предаване на данни в реално време на територията на гр. Монтана. 
Едната станция е позиционирана в двора на Природо-математическата профилирана гимназия и Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици, а другата до Първо основно училище.
С монтажа им се увеличава броя на пунктовете за мониторинг на ФПЧ на територията на града, което ще осигури верифицирана информация за чистотата на атмосферния въздух и влиянието на  различните източници в т.ч. дела на битовия сектор (битовото отопление) върху качеството на въздуха. Данните от измерванията ще осигуряват още надеждна информация за анализ и оценка на мощността и влиянието на източниците на вредни емисии, в т.ч. от битовото отопление  върху чистотата на въздуха, оценка на адекватността на мерките, прилагани от общината за намаляване на замърсяването, за определяне и прилагане на адекватни и ефективни коригиращи действия. 
Същите са с възможност за присъединяване към Националната система за  мониторинг на околната среда – атмосферен въздух. 
Станциите са закупени в рамките на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз.


Последни новини

Нови две автоматични станции контролират качеството на въздуха във Велико Търново

Две автоматични измервателни станции за контрол на чистотата на атмосферния въздух са монтирани във Велико Търново и вече са въведени в експлоатация. Съоръженията са разположен...

Прочети още

Започна подмяната на отоплителните уреди по Програма LIFE в Столична община

В Столична община започна подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво с по-екологични. Отоплителните уреди на твърдо битово гориво са едни от основните замърсители на въз...

Прочети още

Подменят се отоплителните уреди на одобрените домакинства в Община Русе

Подменят се отоплителните уреди на одобрените домакинства в Община Русе по Интегрирания проект по Програма LIFE – „Българските общини работят заедно за подобряване ...

Прочети още