Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

На 6 октомври 2020 г. Община Русе проведе кръгла маса за качеството на атмосферния въздух и приноса на Проекта към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата 

На 6 октомври се проведе Кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” - LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз, организирана от Община Русе. Основен акцент на събитието е приносът на проекта за намаляване замърсяването от битовото отопление с дърва и въглища.
По време на Кръглата маса бяха представени изпълнените дейности през първата фаза на проекта. Доставени и монтирани са две станции, които следят за качеството на въздуха и нивата на фини прахови частици. Сключен е договор за доставка и монтаж на 60 броя отоплителни уреди на пелети и природен газ.
Очаква се, в изпълнение на фаза две и три на проекта, да се възползват безвъзмездно от нов отоплителен уред още 1388 домакинства. За целта ще бъдат публикувани отделни покани за кандидатстване за период от три години. Община Русе изразява готовност в следващите етапи на проекта да разшири обхвата на районите, чиито жители ще могат да кандидатстват и да бъдат одобрени за нов уред.  
Апелираме гражданите да бъдат активни и да участват в процеса на подмяна на начина на отопление на домакинствата - от дърва и въглища на алтернативни уреди.


Последни новини

Подменят се отоплителните уреди на одобрените домакинства в Община Русе

Подменят се отоплителните уреди на одобрените домакинства в Община Русе по Интегрирания проект по Програма LIFE – „Българските общини работят заедно за подобряване ...

Прочети още

Монтират новите отоплителни уреди в Община Велико Търново

Започнаха доставките и монтажът на новите отоплителни уреди за 58 домакинства във Велико Търново, класирани в пилотната фаза на Интегрирания проект „Българските общини ра...

Прочети още

Приключи монтажа на две еднотипни стационарни станции за контрол на качеството на атмосферния въздух в град Монтана

Приключи монтажа и започна настройка и тестване на 2 броя автоматични станции за едновременно измерване на фини прахови частици - ФПЧ10 и ФПЧ2,5, и метеорологични параметри за ...

Прочети още